top of page

технология

Фондът ще търси начини да инвестира в утрешните “гигантски” проекти и ние сме убедени, че при наличието на добри познания и местни контакти, както и при съответната добра подготовка ние ще намерим отлични възможности за реализирането на тези свои планове.

Portfolio Monitoring Analyst

Области на 
     Iинвестиция
Области на 
     Iинвестиция
Области на 
     Iинвестиция

НЕДВИЖИМИ ИМОТИ И ЗЕМЯ

Независимо от ползвания оценъчен метод, цените на недвижимите имоти /земеделска земя, регулирани поземлени имоти, жилищни, индустриални и търговски площи/, са сравнително и исторически на своите най-ниски стойности. В допълнение, това стана още по-очевидно в план на сегашната банкова криза, в резултат на която цените на тези активи паднаха още повече в цяла Европа. През следващите 12 месеца съществуват възможности за придобиването на висококачествени имоти от изпадналите в криза, строителни организации.

КУРОРТНО ДЕЛО

Поради благоприятния климат и природните си дадености, България притежава траен, отличен потенциал като туристическа страна. Особено привлекателни са СПА и ски курортите, намиращи се в и около столицата София.

Здравеопазване

Директорите установиха, че аутсорсинга в сферата на здравеопазването гарантира стабилен и дългосрочен растеж, особено предвид това, че застаряването на населението в западна Европа става все по-осезаемо и вече представлява сериозен проблем за всички политически партии на континента.

Инфраструктура

​В процеса на преминаването от развиваща се в развита икономика, България предлага отлични възможности за реализирането на множество инфраструктурни проекти.

Енергия

​Младият и бързо развиващ се енергиен сектор предлага редица интересни възможности, особено в сферата на възобновяемите енергоизточници.

Възобновяеми Енергоизточници

Това е една бързо развиваща се икономическа сфера, подкрепяна от най-големите енергийни компании в света, които желаят да подобрят своя управленски профил. България е особено добре подготвена за това изискване, предлагайки идеални и евтини терени за изграждане на вятърни електроцентрали и особено за реализиране на проекти от типа “преработване на отпадъци в енергия”.

bottom of page