top of page

Yспеwнu   Uuнbекмuцuu

АЛФА БЪЛГАРИЯ

Фондът “Алфа България” е учреден с цел привличането на преки чужди инвестиции в българската икономика. Той е регистриран като акционерно дружество на Българската Фондова Борса.
Пазарът на инвестициите в България предлага сериозни възможности за увеличаване на капиталовите активи и придобиването на такива при благоприятни условия е основната цел на фонда.
В качеството си на директори на фонд “Алфа България”, ние притежаваме значителен опит и познания за пазара на инвестициите в България. Ние установихме, че при сегашния икономически спад е създаден климат, при който е възможно придобиването на ценни активи на ценови нива значително под вашата реална стойност на предлагането, по този начин е една отлична възможност за увеличаване на капитала. Нашата цел през годината е да увеличи капитала на фонда с поне още € 50 000 000. През последните години България успя да привлече значителни преки чуждестранни инвестиции, а нашият фонд успя да привлече от Изток от Далечния, Централна Азия и пазарите от Близкия Изток.
За подробен проспект за възможностите за инвестиране във фонда, молим да се отбележите при нас.

bottom of page