top of page

Недвижими Имоти & Земя

Независимо от ползването оценъчен метод, цените на недвижимите имоти /земеделска земя, регулирани поземлени имоти, жилищни, индустриални и търговски площи/, са сравнително и исторически по своите най-ниски стойности. В допълнение, това състояние още по-очевидно в плана за сегашната банкова криза, в резултат на което цените на тези активи пада още повече в цяла Европа. През следващите 12 месеца съществуват възможности за придобиване на висококачествени имоти от изпадналите в криза, строителни организации.

Курортно Дело

Поради благоприятния климат и природните дадености, България притежава траен, отличен потенциал като туристическа страна. Особено привлекателни са СПА и ски курортите, намиращи се в и около столицата София.

Здравеопазване

Директорите установиха, че аутсорсинга в сферата на здравеопазването гарантира стабилен и дългосрочен растеж, особено предвид това, че стареенето на населението в Западна Европа става все по-осезаемо и вече представлява сериозен проблем за всички политически партии на континента.

инфраструктура

В процеса на преминаване от развиваща се в развитата икономика, България предлага отлични възможности за реализация на множество инфраструктурни проекти.

Енергия

Младият и бързо развиващ се енергиен сектор предлага редица интересни възможности, особено в сферата на възобновяващите енергоизточници.

Възобновяеми Енергоизточници

Това е една бързо развиваща се икономическа сфера, подкрепяна от най-големите енергийни компании в света, които желаят да подобрят вашия управляван профил. България е особено добре подготвена за това изискване, предлага идеални и евтини терени за изграждане на вятърни електроцентрали и особено за реализация на проекти от типа “преработка на отпадъци в енергия”.

Технологии

Фондът ще търси начини да инвестира в утрешните “гигантски” проекти и ние сме убедени, че при наличието на добри познания и местни контакти, както и при добрата подготовка ще намерим отлични възможности за реализацията на тези свои планове.

bottom of page