top of page
StockSnap_NVMFVEI5CT.jpg
StockSnap_C54RHBLFJ2.jpg
Българската Икономика

Отична Бизнес Среда

 • Разположена в югоизточна Европа, България е идеалната точка на кръстопътя между основните икономически и търговски блокове на ЕС и Азия. Страната граничи с Румъния, Сърбия, Македония, Гърция, Турция и Черно море. През последните 8 години нашата икономика бе силно активна и показа висок растеж; това е най-продуктивният и успешен период през цялата й история. Независимо, че успоредно с другите европейски страни брутният национален продукт в България отбелязва спад, ние вярваме, че страната е добре разположена за да възстанови успешното си развитие напред.

 • Бизнес разходите в България са измежду най-ниските /включително данъчни разходи/ в Европа. Корпоративният данък, например, е едва 10%; толкова е и данък общ доход. За вътрешните инвеститори са предвидени значителни данъчни облекчения и Фондът ще търси всички възможни начини да се използва от тази предимство.

 • Бизнесът може да използва труд на една добре образована, многоезична и – по всяка вероятност – най-евтината работна ръка в Европа. Особено добре-подготвени са работещите в сферата на технологиите на информационните, математическите, инженерните и специализираните науки. Страната е 8-ма в света по броя на IT специалистите си и №1 в Европа по аутсорсинг в сферата на IT.

 • Всичко това води до навлизането на множество многонационални корпорации на местния пазар, като Майкрософт, Дойче банк, Гугъл, Нокия, Хюлет Пакард и PWC.

 • Извършено е толкова необходимото и дългоочаквано преструктуриране на икономиката.

 • България провежда масова приватизация на държавните индустриални предприятия дотолкова, че към днешните данни тя разполага с една напълно функционираща приватизирана и свободна пазарна икономика.

 • Съдебната система е подложена на дългоочакваните и желае реформи за да води по-успешна борбата с корупцията, намалила в значителна степен всички бивши социалистически страни.

Сигурност

 • Пълноправна членка на ЕС от 1 януари 2007 г. България получава значителна финансова помощ за развитието на икономиката и структурните реформи така, че да стане равностоен член на ЕС от гледна точка на икономическите показатели и развитието на инфраструктурата.

 • Страната е членка на НАТО от април 2004 година.

 • От 1989 година България е парламентарна демокрация и от тогава нас преживя поредица от мирни предавания на властта от едно правителство на друго.

 • Стабилна парична единица, прикрепена към Еврото.

 • Предвижда се страната да влезе в Шенгенското пространство през март 2011 година.

Българската Икономика

 • Под контрола на МВФ, българската икономика създава растеж на брутния вътрешен продукт през всяка една от годините след 1998 година. През последните 5 години този растеж беше достигнат 6% спрямо 7% през последната 2008 година при прогнозирани 5,8%. Докато БВП ще падне през 2009 година /съобразно развитие на общоевропейската икономика/, през 2010 година се очаква стабилизиране на процесите и нов растеж през 2011 година.

 • Българският парламент период на икономическия растеж достигна за увеличаване на финансовите средства на печалбата, като бюджетния излишък е 2.7% от БВП през периода 2004 – 2008, бюджетът му е паднал до 14% и е на значителен фискален резерв.

 • Инфлацията ще продължи да спада в сравнение с 2008 година успоредно с облекчаването на вашето търсене, спада на инфлацията при храните и ниските ценови нива на петрола в посока 2008 година. През 2009 година предвижданата инфлация е 3.2%, а за 2010 година тази цифра е 3%.

 • Всичко това ще позволи на правителството да стимулира лихвените нива за подобряване на икономиката – нещо особено важно, предвидено за въвеждане на еврото в недалечното бъдеще.

Силен и стабилен банков сектор

Развихрилата се световна финансова криза нанася удар върху кредитирането в повечето икономики, което води до забавяне на растежа и до значителни ограничения в пазара на недвижими имоти. Към този момент българската банкова система изглежда в сравнително добро състояние, с относително висока капиталова адекватност и ликвидност, вместваща се в приемливите международни стандарти.

За разлика от западните банки, българските практикуват други практики и не се наеха да реализират различни езотерични практики в сферата на заемите. На второ място, през 1997 година България преживя една финансова криза и оттогава следва една изключително внимателна линия на развитие. Например, в повечето западноевропейски страни банките изчакват до 180 дни, за да дефинират дадено заем като лош; в България за лош се счита всеки заем не обслужван от тридесетия до деветдесетия ден. Преди две години Българската Народна Банка реши да увеличи минималните банкови резерви от 8% на 12%. По ново време, тази предпазна мярка е възприета като “прекалена”, но към днешна дата тя доказва пълното ви състояние. Към този момент минималният банков резерв е в размер на 16,9% и, докато тази цифра може да бъде незначително паднала в близко бъдеще, тя пак ще е доста над задължителните, за нисък Съюз, 8% адекватно.

bottom of page