top of page
StockSnap_NVMFVEI5CT.jpg
StockSnap_C54RHBLFJ2.jpg
Българската Икономика

ОТЛИЧНА БИЗНЕС СРЕДА

Разположена в югоизточна Европа, България е идеалната точка на кръстопътя между основните икономически и търговски блокове на ЕС и Азия. Страната граничи с Румъния, Сърбия, Македония, Гърция, Турция и Черно море. През последните 8 години нашата икономика бе силно активна и показа висок растеж; това бе най продуктивния и успешен период през цялата й история. Независимо, че успоредно с другите европейски страни брутният национален продукт в България бележи спад, ние вярваме, че страната е добре разположена за да възстанови успешното си развитие напред.

Бизнес разходите в България са измежду най-ниските /включително данъчни разходи/ в Европа. Корпоративният данък, например, е едва 10%; толкова е и данък общ доход. За вътрешните инвестиции са предвидени значителни данъчни облекчения и Фондът ще търси всички възможни начини да се възползва от това предимство.

Бизнесът може да ползва труда на една добре образована, многоезична и – по всяка вероятност – най-евтина работна ръка в Европа. Особено добре-подготвени са работещите в сферата на информационните технологии, математиката, инженерните и специализираните науки. Страната е 8-ма в света по броя на IT специалистите си и №1 в Европа по аутсорсинг в сферата на IT.

Всичко това доведе до навлизането на множество многонационални корпорации на местния пазар, като Майкрософт, Дойче банк, Гугъл, Нокия, Хюлет Пакард и PWC.

Извършено бе толкова необходимото и дългоочаквано реструктуриране на икономиката.

България проведе масова приватизация на държавните индустриални предприятия дотолкова, че към днешна дата тя разполага с една напълно функционираща приватизирана и свободна пазарна икономика.

Съдебната система бе подложена на дългоочакваните и желани реформи за да води по-успешно борбата с корупцията, засегнала в значителна степен всички бивши социалистически страни.


 

СИГУРНОСТ

Пълноправна членка на ЕС от 1 януари 2007 година, България получава значителна финансова помощ за развитието на икономиката и структурните реформи така, че да стане равностоен член на ЕС от гледна точка на икономическите показатели и развитието на инфраструктурата.

Страната е членка на НАТО от април 2004 година.

От 1989 година България е парламентарна демокрация и от тогава насам преживя поредица от мирни предавания на властта от едно правителство на друго.

Стабилна парична единица, прикрепена към Еврото.

БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА

Под контрола на МВФ, българската икономика отбеляза растеж на брутния вътрешен продукт през всяка една от годините след 1998 година. През последните 5 години този растеж бе 6% за да достигне 7% през миналата 2008 година при прогнозирани 5.8%. Докато БВП ще падне през 2009 година /съобразно развитието на общоевропейската икономика/, през 2010 година се очаква стабилизиране на процесите и нов растеж през 2011 година.

Българското правителство използва периода на икономически растеж за укрепване на финансите на страната, като бюджетния излишък достигна 2.7% от БВП през периода 2004 – 2008, бюджетният дълг падна до 14% и бе натрупан значителен фискален резерв.

Инфлацията ще продължава да спада в сравнение с 2008 година успоредно с облекчаването на вътрешното търсене, спада на инфлацията при храните и ниските ценови нива на петрола спрямо 2008 година. През 2009 година предвижданата инфлация е 3.2%, а за 2010 година тази цифра е 3%.

Всичко това ще позволи на правителството да намали лихвените нива за да стимулира икономиката – нещо особено важно, предвид въвеждането на Евро в недалечното бъдеще.

СИЛЕН И СТАБИЛЕН БАНКОВ СЕКТОР

​Развихрилата се световна финансова криза нанесе удар върху кредитирането в повечето икономики, което доведе до забавяне на растежа и до значителни ограничения в пазара на недвижими имоти. Към настоящия момент, българската банкова система изглежда в сравнително добро състояние, с относително висока капиталова адекватност и ликвидност, вместваща се в приетите международни стандарти.

За разлика от западните банки, българските практикуват традиционните практики и не се наеха да реализират различни езотерични практики в сферата на заемите. На второ място, през 1997 година България преживя една финансова криза и от тогава насам следва една изключително внимателна линия на развитие. Например, в повечето западноевропейски страни банките изчакват до 180 дни за да дефинират даден заем като лош; в България за лош се счита всеки заем не обслужван от тридесетия до деветдесетия ден. Преди две години, Българската Народна Банка реши да увеличи минималните банкови резерви от 8% на 12%. По онова време, тази предпазна мярка бе възприета като “прекалена”, но към днешна дата тя доказа своята пълна състоятелност. Към настоящия момент минималният банков резерв е в размер на 16.9% и, докато тази цифра може незначително да падне в близкото бъдеще, тя все пак ще е доста над задължителните, за Европейския Съюз, 8% адекватност.

bottom of page