top of page

нашите

Партньори

ВИЖ ОЩЕ

БЕТА КОРП АД

Бета Корп АД е една от най-големите небанкови финансови институции с повече от единадесет години опит на капиталовите пазари. Бета Корп АД е член на Българска фондова борса, Централен депозитар и е председател на Българската асоциация на лицензираните инвестиционни посредници (БАЛИП). Те са действали от името на фонда при листването на акционерното дружество на регулирания фондов пазар в България.

ГУГУШЕВ & ПАРТНЬОРИ

Гугушев и партньори е бързо развиваща се адвокатска кантора, която е сред лидерите на българския правен пазар и предоставя висококачествени правни услуги в световен мащаб на национални и мултинационални корпорации, финансови институции и българското правителство. Гугушев е допринесъл за създаването на правната структура на фонда и ще наблюдава и действа като адвокати на фондовете при придобиването на всички инвестиции и ще предоставя пълно правно обслужване на постоянна основа.

ИНВЕСТИЦИИ НА STEELHEAD

Steelhead Investments е фирма за инвестиции и развитие на недвижими имоти, която се фокусира върху привличането на азиатски капитал на европейските пазари. Те са инвестиционни агенти на Алфа България в Далечния изток и се промотират до своята значителна мрежа от инвеститори.

bottom of page