top of page

БЕТАCORP 

АД

“Бета Корп” АД е една от най-големите небанкови финансови институции, притежаващи повече от единдесет години опит в сферата на капиталовите пазари. “Бета Корп” АД е член на Българската Фондова Борса, Централен Депозитар и има собственост и право на глас в Българската Асоциация на Лицензираните Инвестиционни Посредници (BALII).

ГУГУШЕВ & ПАРТНЬОРИ

“Гугушев и Партнърс” ЕООД е бързо развиваща се адвокатска кантора, лидер на пазара за юридически услуги в България. Тя предлага висококачествени услуги по целия свят както на национални, многонационални корпорации и финансова държава, така и на българското правителство.

Гугушев влага всички свои умения в изграждането на законовата структура на фонда и ще контролира и като действия негов адвокат при придобиването на всички инвестиции и в процеса на по-нататъшната работа.

ИНВЕСТИЦИИ НА СТИЛХЕД

“Steelhead Investments” е фирма, която се занимава с инвестиране в недвижимо имущество и строителство, насочила дейността си към привличане на азиатски капитали към европейските пазари. Това е агентът на фонд “Алфа България” в Далечния Изток, който изглежда много за разширяването на инвестиционната мрежа.

bottom of page