top of page
Stationary
Corporate
Management
Corporate
Management
Corporate
Management

ЯНИ ЯНКОВ

Изпълнителен директор и член на борда на директорите​

НАТАЛИЯ ПАНЧЕВА

Член на Съвета на Директорите​

АВГУСТИНА ПЕЙЧЕВА

Член на борда на директорите​

bottom of page